Podrobnosti záznamu

Název
    Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Pokorný
Další názvy
    Geofyzikální charakteristika granitoidních plutonů v Českém masívu
Autor
    Pokorný, Ladislav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Vol. 31
Strany
    p. 67-73
Rok
    1997
Poznámky
    3 obr., 16 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    Český masiv
    diskontinuita Mohorovičičova
    granitoidy
    kůra kontinentální
    mapa geomagnetická
    mapa gravimetrická
    mocnost
    pluton
Geografické jméno
    ČR
Klíčové slovo
    Bohemian
    Geophysical
    Granitoid
    Massif
    Plutons
    Position
Abstrakt (anglicky)
   Granitoid plutons of the Bohemian Massif have been studied from the point of view of their structural position with respect to the geophysical fields and to the depth of the Moho. These plutonic bodies occur mostly above the slopes between the elevations and depression of the Moho-relief. The pre-Variscan plutons occur predominantly within the positive zones of the regional gravity field (indicating a decrease of the thickness of the upper part of the Earth's crust). Of the Variscan plutons, the younger ones are located in regional gravity depresion zones of regional positive gravity anomalies and the negative ones. Another structural position show durbachite massifs and some small granitoid intrusions which are controlled by deep-seated faults. The regional anomalous geomagnetic field shows mostly similar relationship to the granitoid plutonism as does the gravity field. The exceptions (e.g. in the Krušné hory Mts. area) show differences in the interior structure of the upper crust
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012