Podrobnosti záznamu

Název
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
Údaj o odpovědnosti
    Milan Mořkovský, Josef Novák, Regina Lukášová
Další názvy
    Geofyzikální průzkum na uhlovodíky v centrálněkarpatském paleogénu a flyšovém pásmu východního Slovenska
Autor
    Lukášová, Regina
    Mořkovský, Milan
    Novák, Josef
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 9-48
Rok
    1992
Poznámky
    10 obr.,3 s.bibl. + 4
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Předmětová skupina
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fyzikální vlastnosti hornin
    geofyzikální průzkum
    gravimetrie
    křída
    paleogén
    procesy geodynamické
    provincie ropo-plynonosná
    reflexní seizmika
    ropo-plynonosná provincie
    sedimenty vnitrokarpatského paleogénu
    seizmika reflexní
    seizmika refrakční
    trias
    vlastnosti fyzikální
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Belt
    East
    Flysch
    Geophysical
    Hydrocarbons
    Intracarpathian
    Paleogene
    Prospecting
    Slovak
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012