Podrobnosti záznamu

Název
    Geotechnická měření v historickém důlním díle
Autor
    Kaláb, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava
Svazek/č.
    -, -
Strany
    s. 1-45
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Geotechnical measurements in historical mine working
    Rozsah: 45 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    distributed measurement network
    geotechnical measurement
    seismological measurement
Klíčové slovo
    Díle
    Důlním
    Geotechnická
    Historickém
    Měření
Abstrakt (česky)
   Práce shrnuje problematiku geotechnických měření v historických důlních dílech. Účelnost měření je dokumentována na příkladu středověkého Dolu Jeroným. Článek popisuje dva výpočetní modely (na bázi metody konečných prvků - ANSYS) budovy v různých základových podmínkách. Výpočet seizmické odezvy se projevil v zatížení definovaném akcelerogramem a spektrem odezvy.
Abstrakt (anglicky)
   This contribution summarizes questions connected with geotechnical measurements in historical mine works. Suitability of these measurements is documented using medieval mine Jeroným as an example.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012