Podrobnosti záznamu

Název
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
Údaj o odpovědnosti
    Milena Hazdrová
Další názvy
    Geothermal map of the ČSR at 1:500 000 - Bohemia and Moravia
Autor
    Hazdrová, Milena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 74-75
Rok
    1991
Předmětová skupina
    Český masiv
    energie geotermální
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrogeologická struktura
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa 1:500 000
    mapa geotermální
    mapa hydrogeologická
    voda termální
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    1:500
    000
    Čechy
    ČSR
    Geotermální
    Mapa
    Morava
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012