Podrobnosti záznamu

Název
    Geotouristical education in the Czech Republic carried out by Czech Geological Survey
Další názvy
    Geoturistika - propagace geologie v České republice prováděné Českou geologickou službou
Autor
    Lorencová, Markéta
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geotourism-New dimensions in XXI century tourism and for future development
Poznámky
    Akce: 2005/09/22 ; Krakow
Výraz tezauru
    geology,geotourism,education,geosites,geological heritage,database,GIS, Czech Republic
Klíčové slovo
    Carried
    Czech
    Education
    Geological
    Geotouristical
    Out
    Republic
    Survey
Abstrakt (česky)
   Česká geologická služba podporuje šíření geologie a geoturistiky různymi aktivitami a produkty(informační letáky o geologii Chraněných území a Národních parků nebo turistické geologické mapy v měřítku 1: 100 000 až 1: 25 000). Široký výběr geologických informací pro zájemce z širší veřejnosti umožňuje portal ČGS www.geology.cz. Vstupní branou k geologickým informacím je Mapový server, který zahrnuje fakta z různých databází CGS a umožnuje porovnání podle vyhledaného mapového měřítka. Jednou z důležitých databází ČGS vhodných pro veřejnost je databáze ?Významných geologických lokalit?. Databáze a system GIS poskytuje informace o významných geologických lokalitách - chráněných, navržených k ochraně, ale také lokality vědecky významné či zajímavé. Prpagace geologie ČGS se uplatňuje i ve spolupráci s místními úřady a nebo jinými organizacemi (projekt Geoways).
Abstrakt (anglicky)
   Czech Geological Survey promotes geology and geotourism by many of its various activities and products (information leaflets about the geology of all Protected Landscape areas and National Parks or touristic geological mapsin the scales from 1:100 000 to 1: 25 000). Significant source of geological information for interested persons from the wide public is the portal of CGS www.geology.cz. Gateway to geological data is a Map server where facts from various CGS databases are represented in chosen map scale. One of the most considerable CGS databases suitable for public is the database ?Important geological localities?. The database and GIS system provide public with information about all the important geological localities and areas - protected, suggested for protection and additional interesting sites with a high scientific and landscape-conservation value. The promotion of geology is also performed by the CGS in cooperation with local authorities and other institutions (project Geoway
   s).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014