Podrobnosti záznamu

Název
    Gisement de Tazalaght - modele de la minéralisation cuprifere stratiforme dans le Précambrien supérieur de l' Anti-Atlas Occidental (Maroc)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Skácel
Autor
    Skácel, Jaroslav
Jazyk
    francouzsky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    An. 70, no. 3
Strany
    p. 39-52
Rok
    1995
Poznámky
    11 obr., 2 s.bibl.
    Anglické, české resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    ložisko stratiformní
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    ložiskové struktury
    metalogeneze
    proterozoikum
    rudy Cu
    zásoby
Geografické jméno
    Maroko
    Tazalaght
Klíčové slovo
    Anti-Atlas
    Cuprifere
    Gisement
    Maroc
    Minéralisation
    Modele
    Occidental
    Précambrien
    Stratiforme
    Supérieur
    Tazalaght
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012