Podrobnosti záznamu

Název
    Global tectonic interpetations of paleomagnetic data derived from Phanerozoic rocks
Další názvy
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)