Podrobnosti záznamu

Název
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 9, -
Strany
    s. 79-81
Rok
    2002
Poznámky
    Projekt: GA205/00/0212, GA ČR
    Překlad názvu: Garnet from gneisses of the Moldanubian zone in uranium deposit Rožná
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    garnet
    Moldanubian zone
Klíčové slovo
    Granát
    Ložiska
    Moldanubických
    Rožná
    Rul
    Uranového
Abstrakt (česky)
   Granáty biotitických a amfibol-biotitických pararul z uranového ložiska Rožná jsou součástí izomorfní řady grosular-almandin. Mají vyšší obsah grosularové komponenty než granáty z biotitických pararul ostatních jednotek moldanubika.
Abstrakt (anglicky)
   Garnets from biotite and amphibole-biotite gneisses of the Rožná uranium deposit are part of grossularite-almandine solid solutions. The content of grossularite component is significantly higher as a amount of this component in garnets from biotite paragneisses of other units of the Moldanubian zone.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012