Podrobnosti záznamu

Název
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
Autor
    Nejeschlebová, L.
    René, Miloš
    Zimák, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Svazek/č.
    -, č. 303
Strany
    s. 109-113
Rok
    2012
Poznámky
    Překlad názvu: Granitoids of the Rudná hora in the Hrubý Jeseník Mts. and their accessory minerals
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    accessory minerals
    granite
    Moravosilesian Zone
Klíčové slovo
    Akcesorie
    Granitoidy
    Hory
    Hrubém
    Intruze
    Jeseníku
    Rudné
Abstrakt (česky)
   Variská vysokoteplotní granitoidní intruze I-typu vystupující na Rudné hoře a v jejím okolí je tvořená alkalicko-živcovým granitem, syenogranitem a křemenem bohatým granitoidem. Vzácné akcesorické minerály jsou zastoupené granátem, euxenitem, fergusonitem, allanitem, bastnäsitem a cheralitem.
Abstrakt (anglicky)
   The Variscan high-temperature I-type granitoid intrusion outcropping on the Rudná Hora and in its vicinity consists of alkali-feldspar granite, syenogranite and quartz-rich granitoids. Rare accessory minerals are garnet, euxenite, fergusonite, allanite, bastnäsite and cheralite.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014