Podrobnosti záznamu

Název
    Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 53, DEC 15
Rok
    2013
Poznámky
    Projekt: ME10083, GA MŠk3cav_un_auth*0263561
    Překlad názvu: Granites of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Rozsah: 13 s.
Předmětová kategorie
    geochemistry
    granite
    Moldanubian batholith
    petrography
Klíčové slovo
    Granity
    Ložiska
    Okrouhlá
    Radouň
    Uranového
Abstrakt (česky)
   Na ložisku uranových rud Okrouhlá Radouň byly nalezeny dva typy dvojslídných granitů: (1) Převažující varietou je stejnozrnný leukogranit typu Deštná. (2) Méně rozšířenou varietou je porfyrický granit typu Dívčí Kopy, který je o něcostarší než leukogranit typu Deštná.
Abstrakt (anglicky)
   Two petrographic varieties of two-mica granites were distinguished in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit: (1) The prevailing variety is equigranular leucogranite of the Deštná type. (2) The less widespread variety is porphyritic granite of the Dívčí Kopy type, which behaves as relatively older than the Deštná leucogranite.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014