Podrobnosti záznamu

Název
    Granulity Českého masívu: jak, z čeho a kdy vznikly?
Další názvy
    Granulites of the Bohemian Massif: how, from what and when were they formed?
Autor
    Kotková, Jana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    2.Sjezd české geologické společnosti, Slavonice 19.-22.října, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. Editor Karel Breiter
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2005 ; Slavonice
Výraz tezauru
    Bohemian Massif
    granulites
    high-pressure granulites
    review
Klíčové slovo
    Českého
    Granulity
    Jak
    Kdy
    Masívu
    Vznikly
Abstrakt (česky)
   V práci je podán přehled nejnovějších názorů na vznik a zdrojový materiál vysokotlakých granulitů Českého masívu, se zvláštním zaměřením na granulity kyselé. Je zdůrazněna odlišnost českých granulitů od granulitů tzv. regionálních granulitových terénů mimo Evropu, charakterizován geotektonický kontext jejich vzniku a vývoje během výstupu na zemský povrch, zmíněny rozdílné názory na charakter zdrojových hornin granulitů a uvedena nejnovější geochronologická data a jejich interpretace.
Abstrakt (anglicky)
   This review brings information on the newest ideas on formation and source material of the high-pressure granulites of the Bohemian Massif. It focuses primarily at felsic granulites. It is pointed out that the Czech granulites differ from granulites of the so-called regional granulite terranes outside Europe. Geotectonic context of the granulite formation and their evolution during the exhumation on the Earths surface are presented. Different ideas on the character of granulite source rocks and the most recent geochronological data and their interpretations are given, too.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012