Podrobnosti záznamu

Název
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
Další názvy
    Granulometry of Quaternary sediments in the confluence area of Morava and Dyje Rivers
Autor
    Havlíček, Pavel
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Fluvial sandy gravels, Sand dunes, Quaternary, Late glacial, Grain-size analyses, Sedimentology
Klíčové slovo
    Dyjí
    Granulometrie
    Kvartérních
    Moravy
    Oblasti
    Sedimentů
    Soutokové
Abstrakt (česky)
   Eolické a fluviální sedimenty byly charakterizovány s využití zrnitostní analýzy. Typické duny patří časově do pozdního glaciálu a jsou doloženy též existencí mezolitického až slovaského osídlení.
Abstrakt (anglicky)
   Granulometry of Quaternary sediments in the confluence area of Morava and Dyje Rivers
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014