Podrobnosti záznamu

Název
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
Další názvy
    Granulometry of Quaternary sediments in the confluence area of Morava and Dyje Rivers
Autor
    Havlíček, Pavel
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Svazek/č.
    Roč. 2000, č. 1
Strany
    4
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Fluvial sandy gravels
    Grain-size analyses
    Late glacial
    Quaternary
    sand dunes
    Sedimentology
Klíčové slovo
    Dyjí
    Granulometrie
    Kvartérních
    Moravy
    Oblasti
    Sedimentů
    Soutokové
Abstrakt (česky)
   Eolické písčité sedimenty v nadloží svrchnopleistocénních fluviálních písčitých štěrků jsou typické pro soutokovou oblast řek Moravy a Dyje. Tvorba dun je stratigraficky řazena do pozdního glaciálu, lze dokumentovat jejich mezolitické i slovanské osídlení. Eolické a fluviální sedimenty jsou charakterizovány po stránce zrnitostní.
Abstrakt (anglicky)
   The aeolian sands overlying the Upper Pleistocene fluvial sandy gravel in the valleys of both Morava and Dyje Rivers are typical for their confluence area. The characteristic dunes are dated to Late Glacial and the existence of Mesolithic to Slavonic settlements on them has been proved. Aeolian and fluvial sediments are characterised by their grain-size parameters.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012