Podrobnosti záznamu

Název
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Paleoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
Další názvy
    Grafitizace organické hmoty a fluidně ukládaný grafit v paleoproterozoických (birimienských) černých břidlicích zelenokamenového pásu Kaya-Goren v Burkině Faso (západní Afrika)
Autor
    Kříbek, Bohdan
    Laufek, František
    Sýkorová, Ivana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Metamorphic Geology
Svazek/č.
    Roč. 26, č. 9
Strany
    22
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Birimian, crystallinity, graphite, Raman spectra, reflectance
Klíčové slovo
    Africa
    Belt
    Birimian
    Black
    Burkina
    Faso
    Fluid-deposited
    Graphite
    Graphitization
    Greenstone
    Kaya-Goren
    Matter
    Organic
    Paleoproterozoic
    Shales
    West
Abstrakt (česky)
   Grafitizace v horninách birimienu v západní Africe
Abstrakt (anglicky)
   carbonaceous matter in sub-greenschist and greenschist facies metamorphic rocks of the Birimian consists od a mixture of carbonaceous phases. In the carbonaceous rocks investigated, the process of graphitization is accompanied by the crystalization of graphite in situ or by precipitation of graphite from external metamorphic or hydrothermal fluids.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014