Podrobnosti záznamu

Název
    Graptolite assemblages of the Klabava and lower part of the Sarka formations and their spatial distribution (Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
Autor
    Kraft, Jaroslav
    Kraft, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Society of Australia, IPC 2002
Svazek/č.
    Roč. 2002, č. 1
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    assemblages
    distribution
    graptolites
    Ordovician
Klíčové slovo
    Assemblages
    Basin
    Czech
    Distribution
    Formations
    Graptolite
    Klabava
    Lower
    Ordovician
    Prague
    Republic
    Sarka
    Spatial
Abstrakt (anglicky)
   Distribution patterns of planktic graptolites at Lower/Middle Ordovician of the Prague Basin (Czech Republic) are used for to establish typical assemblages.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012