Podrobnosti záznamu

Název
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
Další názvy
    The graptolite fauna of the Didymograptus clavulus Zone (Šárka Formation) in the Ordovician of the Prague Basin
Autor
    Kraft, Jaroslav
    Kraft, Petr
    Marek, Jaroslav
    Seidl, Rudolf
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Svazek/č.
    Roč. 2001, č. 1
Strany
    4
Rok
    2001
Výraz tezauru
    biostratigraphy
    Graptolites
    Ordovician
    Prague Basin
    Šárka Formation
Klíčové slovo
    Clavulus
    Didymograptus
    Fauna
    Graptolitová
    Ordoviku
    Pánve
    Pražské
    Souvrství
    šárecké
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Je revidováno graptolitové společenstvo zóny Didymograptus clavulus (llanvirn), které zahrnuje 8 druhů. Jsou uvedeny stratigrafické rozsahy těchto druhů a jsou diskutovány některé paleoekologické aspekty.
Abstrakt (anglicky)
   Graptolite assemblage of the Didymograptus clavulus Zone (Llanvirnian) is revised. It consists of 8 species. Their approximative stratigraphic ranges are recorded and some palaeocological aspects are discussed.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012