Podrobnosti záznamu

Název
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu kabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorové rozšíření (ordovik, pražská pánev)
Další názvy
    Graptolite assemblages in the boundary interval of the Klabava and Šárka formations and their space distribution (Ordovician, Prague Basin)
Autor
    Kraft, Jaroslav
    Kraft, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Roč. 2002, č. 1
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    assemblages
    distribution
    graptolites
    Ordovician
Klíčové slovo
    Graptolitová
    Hraničního
    Intervalu
    Kabavského
    Ordovik
    Pánev
    Pražská
    Prostorové
    Rozšíření
    Souvrství
    Společenstva
    šáreckého
Abstrakt (česky)
   Prostorové rozšíření planktonických graptolitů na hranici klabavského a šáreckého souvrství v ordoviku pražské pánve je použito pro modelování jejich společenstev.
Abstrakt (anglicky)
   Distribution patterns of planktic graptolites at the boundary interval of Klabava and Šárka formations (Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic) are used for to establish typical assemblages.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012