Podrobnosti záznamu

Název
    Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage
Autor
    Mrlina, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 104, č. 11
Strany
    s. 5-13
Rok
    1997
Poznámky
    Projekt: GA205/94/1556, GA ČR3cav_un_auth*0007560
Klíčové slovo
    Bohemia
    Gravimetric
    Initial
    Investigations
    Seismoactive
    Stage
    West
    Zone
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013