Podrobnosti záznamu

Název
    Gravitační účinek rozhraní plášť-jádro
Údaj o odpovědnosti
    Ondřej Čadek, Ctirad Matyska
Další názvy
    Gravity effect of the core-mantle boundary. Contemporary problems in gravimetry
Autor
    Čadek, Ondřej
    Matyska, Ctirad
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Strany
    s. 119-126
Poznámky
    8 obr., 3 bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    diskontinuita
    jádro vnější
    obrácená úloha
    plášť
    pole gravitační
    proudění konvekční
    tektonosféra
Klíčové slovo
    Gravitační
    Plášť-jádro
    Rozhraní
    účinek
Abstrakt (anglicky)
   The core mantle boundary (CBM) undulations discovered by Morelli and Dziewonski (Fig.1) represent huge gravity anomalies. Taking into account that the density jump on the CBM is about 4300 kg m3 then the undulations of the CMB equivalent geoid (Fig.2a) are more than 150 m. However, the correlation coefficient between the CMB equivalent geoid and the Earth's mantle with a lighter material above the CMB elevations and a heavier material above the CMB depressions must be expected. Assuming the density in the harmonic form, the density distribution compensating the gravity effect of the CMB is computed in the present work (Fig.3). An analogous problem is then solved for the Earth's surface considered in the form of harmonic expansion to the order 4 and 8, respectively (Figs.5 and 6). Finally, the density distribution compensating the gravity effects of irregularities of both surfaces under consideration is derived (Figs.7 and 8).
   It is believed that the obvious correlation between the computed density extremes near the CMB and the tectonic pattern on the Earth's surface (Fig.8) supports the concept of the whole mantle convection being driven by the processes near the CMB
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 12. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012