Podrobnosti záznamu

Název
    Gravitational effect of distant earth relief within the territory of former Czechoslovakia
Autor
    Marušiak, J.
    Mikuška, J.
    Mrlina, Jan
    Pašteka, R.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 3
Strany
    s. 381-396
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: APVV-99-002905, APVV, SK
    Projekt: ENK6-CT2000-00056, EC, XE
    Projekt: IAA3012308, GA AV ČR3cav_un_auth*0000910
    Překlad názvu: Gravitační účinek vzdáleného reliéfu Země na území bývalého Československa
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Bouguer gravity anomaly
    distant bathymetric correction
    distant topographic effect
Klíčové slovo
    Czechoslovakia
    Distant
    Earth
    Effect
    Former
    Gravitational
    Relief
    Territory
    Within
Abstrakt (česky)
   Analyzovali jsme gravitační účinek topografického reliéfu Země nad i pod hladinou moře v úhlových vzdálenostech větších než 1,5 stupně a jeho vliv na území bývalého Československa. Zjistili jsme, že v regionálním měřítku tento účinek dosahuje hodnot několika miligalů a měl by být zohledněn při interpretaci tíhových dat.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013