Podrobnosti záznamu

Název
    Ground surface warming history in northern Canada inferred from inversions of temperature logs and comparison with other proxy climate reconstructions
Autor
    Majorowicz, J. A.
    Skinner, W. R.
    Šafanda, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Pure and Applied Geophysics
Svazek/č.
    Roč. 162, č. 2
Strany
    s. 109-128
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Historie oteplování zemského povrchu v severní Kanadě odvozená z teplotních profilů měřených ve vrtech a její srovnání s dalšími rekonstrukcemi
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    borehole temperatures
    global warming
    regional climate variability and change
Klíčové slovo
    Canada
    Climate
    Comparison
    Ground
    History
    Inferred
    Inversions
    Logs
    Northern
    Other
    Proxy
    Reconstructions
    Surface
    Temperature
    Warming
Abstrakt (česky)
   K analýze byly využity teplotní profily z vrtů na 61 lokalitách v oblastech nesouvislého i souvislého permafrostu v severní Kanadě. Metoda inverze ve funcionálním prostoru byla použita na soubor přesných teplotních profilů z vrtů situovaných mezi 60 ° a 82 ° s.š. Výsledky přesvědčivě dokazují výrazné oteplování zemského povrchu od konce 18. století až do 20. století. Tomuto oteplování předcházelo delší období ochlazování.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013