Podrobnosti záznamu

Název
    HT/LP metamorfóza dolomitických mramorů ve východní části moldanubika; projev tepelného toku spojeného s třebíčským durbachitovým masivem
Další názvy
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif