Podrobnosti záznamu

Název
    Heavy metal contents and their migration in soils on recultivated uranium-mine dumps and in environs
Další názvy
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí