Podrobnosti záznamu

Název
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
Další názvy
    Middle Pleistocene herpetofauna of Mladeč Caves (Moravia, Czech Republic) and its palaeoecological significance
Autor
    Ivanov, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta musei moraviae, Sci. geol.
Svazek/č.
    Roč. 61, č. srpen
Strany
    17
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Amphibians
    assemblages
    climate
    Middle Pleistocene
    palaeoecology
    squamate reptiles
Klíčové slovo
    Česká
    Herpetofauna
    Jeskyní
    Mladečských
    Morava
    Paleoekologický
    Pleistocénu
    Republika
    Středního
    Význam
Abstrakt (česky)
   Herpetologické společenstvo lokality Mladeč 2 (Mladečské jeskyně: Morava, Česká republika) je typickým příkladem výrazně interglaciálního společenstva posledního teplého výkyvu holsteinského komplexu. Doloženo je celkem 12 taxonů z této lokality: Triturus cf. cristatus, Triturus vulgaris, Rana temporaria, Bufo bufo, Anguis fragilis, Elaphe longissima, Elaphe sp., Coronella cf. austriaca, Natrix natrix, Natrix cf. tessellata, Natrix sp. a Vipera berus. Herpetologické společenstvo indikuje lesostepní prostředí s bažinatými biotopy a aktivními toky v blízkém okolí. Teploty byly obecně vyšší než dnes, a ačkoliv vysoké průměrné teploty jsou typické pro poslední teplý výkyv holsteinského komplexu, nebyly odsud doloženy žádné mediteránní taxony herpetofauny. Absence zástupců mediteránní herpetfauny je ve střední Evropě (severně od Panonské nížiny) zřejmá již od počátku cromerského komplexu.
Abstrakt (anglicky)
   Herpetological assemblage of Mladeč 2 site (Mladeč Caves: Moravia, Czech Republic) is a typical example of distinctively interglacial assemblage of the last warm stage of the Holsteinian complex. Altogether 12 taxa have been reported from Mladeč 2 site: Triturus cf. cristatus, Triturus vulgaris, Rana temporaria, Bufo bufo, Anguis fragilis, Elaphe longissima, Elaphe sp., Coronella cf. austriaca, Natrix natrix, Natrix cf. tessellata, Natrix sp. a Vipera berus. Herpetological assemblage of Mladeč 2 site indicates woody-steppe environment with pond biotopes and active streams in their proximity. Temperatures were generally higher than present-day temperatures. Although high mean annual temperatures were typical for the last stage of the Holsteinian complex, no Mediterranean herpetological species have been reported from this site.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012