Podrobnosti záznamu

Název
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Němec
Další názvy
    Heterogeneous brecciated amphibolite of Polnička, NE Moldanubicum
Autor
    Němec, Dušan, 1927-2001
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 3-23
Rok
    1999
Poznámky
    1 obr., 7 diagr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 21-23
    il.
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    amfibolit
    analýza petrografická
    asociace minerální
    chemismus hornin
    kámen stavební
    metamorfóza
    moldanubikum západní Moravy
    rula
    serpentinit
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polnička (Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    Amfibolit
    Brekciovitý
    Heterogenní
    Moldanubikum
    Polničky
    Severovýchodní
Abstrakt (anglicky)
   A layer composed of amphibolite boundins as opened by a quarry at Polnička in Moldanubian mafic biotite and amphibole-biotite gneisses. Similar layers with boudins ere also observed in other Moldanubian amhibolite occurrences (Kotlasy, Mirošov) as well as in other regions (British Columbia, Ghent et al. 1977). All other competent Moldanubian rocks, including regionally metamorphosed skarns (Němec 1960, 1964), eclogites and peridotites (Mísař and Jelínek 1982, Mísař et al. 1984) and calc-silicate hornstones were found in western Moravia as boundins displaced by transport in plastic gneisses and felsic granulite. Protoliths of the metabasites occurring in the Polnička quarry were diverse gabbroid rocks (leucogabbro, high-Mg and low-Mg gabbros) which exceptionally remained unmetamorphosed. All the mafics are deficient in Si, being, therefore, ol-normative and often also ne-normative. they display identical petrochemical signature, being high in CaO and depleted in TiO2 and P2O5.
   They were mostly metamorphosed to amphibolite facies amphibolites, exceptionally also to amhibolite transitional to pyribolite which contains also typical granulite facies minerals orthopyroxene and hercynite. These rocks exhibit coronitic structure with the zonation: Cpx-Amph-Gr-Plag. However, amphibolization of clinopyroxene and development of garnet seams in the Amph/Plag boundaries seems to represent two different processes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012