Podrobnosti záznamu

Název
    Hierarchical porosity of bentonite-based buffer and its modification due to increased temperature and hydration
Autor
    Přikryl, Richard
    Weishauptová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Applied Clay Science
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 1-2
Strany
    8
Rok
    2010
Výraz tezauru
    heating effect
    hierarchical porosity model
    microstructure
    pores
    specific surface area
Klíčové slovo
    Bentonite-based
    Buffer
    Due
    Hierarchical
    Hydration
    Increased
    Modification
    Porosity
    Temperature
Abstrakt (anglicky)
   Pore structure of model-bentonite material by using hierarchical porosity, and its components - micropores, mesopores, macropores and coarse pores
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012