Podrobnosti záznamu

Název
    High, medium and low pressure assemblages from the Czech part of the Královský Hvozd Unit (KHU) in the Moldanubian Zone of SW Bohemia
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Babůrek
Další názvy
    Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable Palaeozoic orogenic belts: Joint meeting of Geologische Vereinigung e.V. - Česká geologická společnost: proceedings (Variant.)
    Vysoko-, středně- a nízkotlaké minerální asociace z české části jednotky Královského hvozdu v moldanubiku jihozápadních Čech
Autor
    Babůrek, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 1-2
Strany
    p. 115-126
Rok
    1995
Poznámky
    11 obr., 1 tab., 18 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    metamorfismus
    minerály horninotvorné
    rula
    šumavské moldanubikum
    teplota
    tlak
    zónografie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Královský hvozd
    SRN-Bayern
Klíčové slovo
    Assemblages
    Bohemia
    Czech
    High
    Hvozd
    KHU
    Královský
    Low
    Medium
    Moldanubian
    Pressure
    SW
    Unit
    Zone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012