Podrobnosti záznamu

Název
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
Autor
    Dvořák, Igor
    Fialová, Hana
    Kapička, Aleš
    Petrovský, Eduard
    Podrázský, V.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 2
Strany
    s. 271-284
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: 1P05LA256, GA MŠk3cav_un_auth*0000929
    Projekt: GA205/07/0941, GA ČR3cav_un_auth*0228735
    Projekt: IAA300120701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228936
    Překlad názvu: Detailní mapování průmyslového znečištění v Krkonošském národním parku pomocí půdní magnetometrie
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    environmental monitoring
    magnetic mapping
    soil pollution
Klíčové slovo
    Anthropogenic
    Giant
    High
    Magnetometry
    Mapping
    Mountains
    National
    Park
    Pollution
    Resolution
    Soil
    Using
Abstrakt (česky)
   Bylo využito půdní magnetometrie k detailnímu mapování imisní zátěže na teritoriu Krkonošského národního parku. Tento projekt je pokračováním našich předchozích studií ve kterých bylo prokázáno, že nízkopolní magnetická susceptibilita svrchních půd v tomto regionu je kontrolována množstvím atmosférického spadu a v něm obsažených antropogenních ferimagnetik. V článku je sestavena mapa magnetické susceptibility svrchních půd na základě měření na více než 460 lokalitách.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013