Podrobnosti záznamu

Název
    High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Němec
Další názvy
    Vysoce hlinité amfiboly Českomoravské vrchoviny
Autor
    Němec, Dušan, 1927-2001
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Svazek/č.
    Vol. 82
Strany
    p. 63-72
Rok
    1997
Poznámky
    5 obr., 2 tab., 21 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    metagabro
    moldanubikum strážecké
    ortoamfibolit
    plagioklasy
    složení peraluminické
    svratecké krystalinikum
Geografické jméno
    Česká republika
    Kasany (Žďár mad Sázavou)
    Kozlov (Havlíčkův Brod)
    Račice (Žďár nad Sázavou)
    Rožná (Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    Amphibolites
    Bohemian-Moravian
    Heights
    High-Al
Abstrakt (anglicky)
   In the Bohemian-Moravian Heights high-Al amphibolites having 21-22 wt% Al2O3, were observed in four amphibolite complexes (at Kozlov, Račice and Rožná in the Strážek subdivision of the Moldanubian Complex, and at Kasany in the southernmost part of the Svratka Complex). Their occurrences evidently are only solitary and of small extension. Their high Al2O3 in either due to their elevated content of basic plagoclase, whose share in the rock exceeds 50%, or due to extremely high basicity of the constituting plagioclase (anorthite) in rocks with otherwise current petrography. Before regional metamorphism the rocks were leucogabbros and high-Ca gabbros. This view is also supported by the fact that similar basic types rich in basic plagioclase are common within the family of plutonic rocks. The metaleucogabbros represent an additonal type among the pre-metamorphic gabbroic protoliths which, in the Moldanubian Complex of the Bohemian-Moravian Heights, also include Mg and Fe metagabbros
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012