Podrobnosti záznamu

Název
    High-resolution magnetostratigraphy and biostratigraphic zonation of the Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Puerto Escaño section (southern Spain)
Autor
    Houša, Václav
    Košťák, M.
    Krs, Miroslav
    Man, Otakar
    Mazuch, M.
    Olóriz, F.
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
    Tavera, J. M.
    Venhodová, Daniela
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Cretaceous Research
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 2
Strany
    s. 192-206
Rok
    2010
Poznámky
    Anotace : Studie shrnuje závěrečné výsledky magnetostratigrafického a biostratigrafického výzkumu titon/beriaské (J/K) hranice na lokalitě Puerto Escano ve Španělsku. Vzorkovaná část vápencového profilu zahrnuje část magnetozónu M20r a celou magnetozóny M20n až M18r a část magnetozóny M18n. Současně byly určeny dvě inverzní subzóny M20n.1r and M19n.1r jejichž mocnost dosahuje pouze 40 a 90 mm. Vypočtená sedimentační rychlost se pohybuje v rozmezí od 1 do 5 mm/ky.
    Projekt: GA205/07/1365, GA ČR
    Rozsah: 15 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Ammonites
    Jurassic/Cretaceous boundary
    magnetostratigraphy
Klíčové slovo
    Biostratigraphic
    Boundary
    Escaño
    High-resolution
    Jurassic/Cretaceous
    Magnetostratigraphy
    Puerto
    Section
    Southern
    Spain
    Strata
    Zonation
Abstrakt (anglicky)
   This study summarizes the final results of magnetostratigraphic and biostratigraphic investigations of the Tithonian/Berriasian (J/K) boundary limestones at the locality of Puerto Escaño, Spain. The sampled part of the section included a part of magnetozone M20r, full magnetozones M20 n to M18r and a part of magnetozone M18 n. Especially the detection of two reverse subzones M20 n.1r and M19 n.1r with thicknesses only 40 and 90 mm, respectively, required much effort when sampling the section. The calculated sedimentation rate varied from 1 to 5 mm/ky.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012