Podrobnosti záznamu

Název
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Stankoviansky, Aleš Létal
Autor
    Létal, Aleš
    Stankoviansky, Miloš, 1947-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Strany
    s. 61
Poznámky
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
    913.94
Skupina konspektu
    55
    913:94
Předmětová skupina
    denudace
    eroze vodní
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    historie
    holocén
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geomorfologická
    recent
    reliéf
    rokle
Geografické jméno
    Bílé Karpaty (Česko a Slovensko)
    Morava (Česko)
    Slovensko
Klíčové slovo
    Biele/Bílé
    Evolution
    Foreland
    Gully
    Historical
    Karpaty
    Mts
    Network
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012