Podrobnosti záznamu

Název
    Historical floods in central Europe and their documentation by means of floodmarks and other epigraphical monuments
Autor
    Deutsch, M.
    Elleder, L.
    Hrádek, Mojmír
    Kallabová, Eva
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 3
Strany
    s. 26-44
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Dokumentace historických povodní ve střední Evropě pomocí povodňových značek a jiných epigrafických památek
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Central Europe
    epigraphical monuments
    floodmarks
    historical floods
Klíčové slovo
    Central
    Documentation
    Epigraphical
    Europe
    Floodmarks
    Floods
    Historical
    Means
    Monuments
    Other
Abstrakt (česky)
   Povodně, které postihly Českou republiku i sousední státy střední Evropy v červenci 1997 a v srpnu 2002, představovaly mimořádné přírodní katastrofy. Většinu lidí tyto extrémy zaskočily, protože v posledních více než sto letech se takové velké povodně nevyskytly - došlo ke ztrátě povodňové paměti. Cílem tohoto článku historicko-geografického zaměření je prezentovat výběr ze vznikající originální dokumentace dochovaných materiálních památek v terénu na povodně v minulosti. Evidence značek kulminací vodní hladiny na budovách a mostech, pamětních desek nebo pomníků obětem je totiž jedním z méně využívaného typu podkladů pro dokumentaci a rekonstrukci historických povodní, který přispívá k oživení povodňové paměti. Je dokumentováno celkem 33 příkladů lokalit s povodňovými značkami nebo jinými epigrafickými památkami ze střední Evropy. Z toho jich připadá na území České republiky 17, na Slovensko 4, na Polsko 2, na Německo a Rakousko po 5 lokalitách.
   Z hydrologického hlediska se jich nachází v povodí Labe v Čechách 10, v povodí Labe v Německu 4 a v povodí Rýna 1. Povodí řeky Moravy je zastoupeno 4 lokalitami, povodí Dunaje reprezentuje na území Rakouska 5 a na území Slovenska 4 lokality. V povodí Odry na Moravě nebo v české části Slezska se nachází 2, v Čechách (v Broumově na řece Stěnavě) 1 a v Polsku 2 lokality.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012