Podrobnosti záznamu

Název
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina volcano (Western Nicaragua)
Další názvy
    Historická tefrostratigrafie na vulkánu Cosigüina (západní Nikaragua)
Autor
    Hradecký, Petr
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Revista Geológica de América Central
Svazek/č.
    Roč. 38, č. léto
Strany
    15
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Cosigüina volcano, tephra-straigraphy,explosive activity, 14C dating
Klíčové slovo
    Cosigüina
    Historical
    Nicaragua
    Tephra-stratigraphy
    Volcano
    Western
Abstrakt (česky)
   Detailní geologické, vulkanologické práce spolu s datováním C14 umožniíly rekonstrukci eplozívní aktivity vulkánu Cosigüina, sestavení geologické mapy a nábvrh tefrostratigrafie pyroklastik. Hlavní historické erupce se odehrály mezi lety 1500 a 1835. Bez ohledu na současný klid je možno vulkán považovat za velmi nebezpečný.
Abstrakt (anglicky)
   New detailed geological, volcanological studies and C14 dating in the Cosigüina volcano allowed to reconstruct the geological map and stratigraphic proposal for products of five major explosive events which occured between 1500 and 1835. Regardless of present-day volcanic repose the volcano can be considered as very hazardous zone.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014