Podrobnosti záznamu

Název
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Eduard Straka a Jiří Litochleb
Další názvy
    Historical mining working below the Vítkov Hill in Prague, Czech Republic
Autor
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Straka, Eduard
    Straka, Eduard, 1949-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 1
Strany
    4
    s. 33-36
Rok
    2009
Poznámky
    3 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    55(1)
    550.8
    551.2
    622.1
Skupina konspektu
    55
    622
    624
    930
Předmětová skupina
    Barrandien
    diskuse
    historie
    hornictví
    křemenec
    ordovik
    prachovec
    stavby podzemní
    tektonika
    tunel
Výraz tezauru
    central Bohemia
    Czech Republic
    historical adit
    railway tunnels
    the Vítkov Hill
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Praha - Vítkov
    Praha (Česko)
Klíčové slovo
    Česká
    Dílo
    Důlní
    Historické
    Praze
    Republika
    Vítkov
    Vrchem
Abstrakt (česky)
   V průběhu hloubení nových železničních tunelů (tzv. Nové spojení) pod vrchem Vítkov v Praze bylo nalezeno stare a dříve neznámé důlní dílo - štola o celkové délce cca 120 m. Tato štola je pravděpodobně technickým pozůstatkem prospekčních aktivit na nerostné suroviny v pražské oblasti v minulosti.
Abstrakt (anglicky)
   In course of the tunneling of the new railway tunnels (so-called Nové spojení) below the Vítkov Hill in Prague was found the old and unknown mining working - adit about total length ca 120 m. This adit is by technical remainder probably of the prospecting activities of raw materials in the Prague area in the past.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    14. 4. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012