Podrobnosti záznamu

Název
    Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
Další názvy
    Historic mining of silver ore in Komárovice near Jihlava, west Moravia.
Autor
    Houzar, Stanislav
    Hrazdil, Vladimír
    Škrdla, Pavel
    Vokáč, Milan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Rerum Naruralium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.)
Svazek/č.
    Roč. 12, č. prosinec
Strany
    8
Rok
    2012
Výraz tezauru
    baryte vein
    GPS position map
    medieval mining
    Moldanubicum
    silver ores
    western Moravia
Klíčové slovo
    Dolování
    Historické
    Jihlavy
    Komárovicích
    Morava
    Rud
    Stříbrných
    Západní
Abstrakt (česky)
   Na dvou lokalitách u Komárovic u Jihlavy se zachovaly pozůstatky po dolování stříbrných rud. Pozůstatky po dolování (jámy i zavalené šachty) tvoří na žíle tah o celkové délce 200 m, na druhé lokalitě jen několik desítek metrů. V blízkosti se nalezly pozůstatky po středověkých obcích Komárovice a především Šamonín ze 13. století. V obou případech byly exploatovány barytové žíly v rulách. Nositelem Ag byly inkluze freibergitu a pyrargyritu-polybasitu v galenitové rudě.
Abstrakt (anglicky)
   At two places at Komárovice (forest "Obora") are the remains of the medieval silver mining. Closest to the mining place is located medieval settlement Komárovice and mainly Šamonín with the findings of graphite-bearing ceramics corresponding first third of the 13th century. The remains of the pits and shafts are found in the northwest corner of forest and going towards the southeast at length about 200 m. Short linear arranged dump piles, forms five shallow pits, lies on the margin of a slope about 300 m east from the lodge "Obora". In both cases were exploited baryte veins (? quartz, calcite), which penetrated migmatized sillimanite-biotite gneisses and mylonites.The bearer of the silver is inclusions of freibergite (26-30 wt. % Ag) and silver-rich phase close to pyrargyrite-polybazite (63 wt. % Ag, 2 wt. % Cu) in galenite.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    27. 4. 2014