Podrobnosti záznamu

Název
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
Další názvy
    Historical gold mining on the locality Hory - Zákopy near Předín, western Moravia.
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Houzar, Stanislav
    Potočková, Tereza
    Škrdla, Pavel
    Vokáč, Milan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Rerum Naturalium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.)
Svazek/č.
    Roč. 12, č. prosinec
Strany
    9
Rok
    2012
Výraz tezauru
    eluvium
    gold
    GPS position map
    historical mining
    Moldanubicum
    quartz vein
    western Moravia
Klíčové slovo
    Dolování
    Historické
    Hory
    Lokalitě
    Morava
    Zákopy
    Západní
    Zlata
Abstrakt (česky)
   V místě zvaném Zákopy, ležícím asi 0,6 km jižně od Hor u Předína se nacházejí pozůstatky po dolování zlata v období od 13. do 16. století. Na celé ploše nacházíme několik menších celků s obvaly seřazenými často do směru SZ-JV. V centru se nachází i několik větších jam, pozůstatků po šachtách. Dalším dokladem po dolování jsou nálezy hornických nástrojů (želízek) a úlomků zlatonosné žiloviny. Zlato, z rudních minerálů doprovázené téměř výhradně pyritem, je vázáno na drobné křemenné žíly směru SZ-JV v moldanubických kvarcitech.
Abstrakt (anglicky)
   The site Hory - Zákopy, located about 0.6 km south of the village Hory near Předín (western Moravia), provides evidence on the mining of gold ore in the period from 13th to 16th century. There is a large mining area, which is composed of several smaller mining fields with abandoned pits, which are sometimes arranged in the direction NW - SE. A few large pits are in the central part of area. Further evidence on the mining activities is represented by finds of mining tools and fragments of gold-bearing vein. A simple gold-bearing ore mineralization (pyrite >> gold) is present within small NW-SE striking quartz veins hosted by the Moldanubian quartzites.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    27. 4. 2014