Podrobnosti záznamu

Název
    Historické podzemí v Loděnicích - průzkumná štola či kryt?
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Speleo. 29
Strany
    s. 26-27
Poznámky
    Překlad názvu: A historical underground object at Loděnice - exploration gallery, or shelter?
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Klíčové slovo
    Historické
    Kryt
    Loděnicích
    Podzemí
    Průzkumná
    štola
Abstrakt (česky)
   Na SZ okraji Loděnic je ústí částečně zavalené chodby sledující rudimentálně vyvinutý horizont ordovických železných rud. Podle vyjádření pamětníka však nejde o průzkumnou štolu, ale o kryt vybudovaný před 2. sv. válkou.
Abstrakt (anglicky)
   At the NW margin of the town of Loděnice, a partly buried opening of underground gallery is observable at the incompletely developed horizon of the Ordovician iron ore. According to a reference of the witness, the underground object does not represent an exploration gallery but a shelter made before the World War II.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012