Podrobnosti záznamu

Název
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Lehotský
Další názvy
    Historical view of the goniatite fauna research in the Drahany Upland and Nízký Jeseník Mts. culm facies (Lower Carboniferous, Moravo-Silesian Unit of the Bohemian Massif)
Autor
    Lehotský, Tomáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Č. 285-287
Strany
    s. 1-24
Rok
    2006
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Klasifikační znak
    50(091)
    562/569
Skupina konspektu
    55
    930
Předmětová skupina
    bibliografie
    flyš
    Goniatitida
    historie geologie
    karbon-spodní
    lokalita fosiliferní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleontologie
Geografické jméno
    Drahanská vrchovina (Česko)
    Morava (Česko)
    Nízký Jeseník-oblast (Česko)
Klíčové slovo
    Českého
    Drahanského
    Fauny
    Goniatitové
    Historický
    Jednotka
    Jesenického
    Karbon
    Kulmu
    Masivu
    Moravskoslezská
    Přehled
    Spodní
    Výzkumů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012