Podrobnosti záznamu

Název
    Historie překrytí a výzdvihu paleozoického flyše variského předhlubňové pánve, jv. Český masív, ČR.
Další názvy
    Burial and uplift hitory of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)