Podrobnosti záznamu

Název
    Historie paleontologických výzkumů frýdeckého souvrství v okolí Frýdku-Místku (podslezský příkrov, Vnější Západní Karpaty)
Autor
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Práce a studie Muzea Beskyd
Svazek/č.
    Roč. 19, č. 1
Strany
    s. 65-70
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: History of the paleontological researches into the Frýdek Formation in the surroundings of Frýdek-Místek (Subsilesian Nappe, Out Western Carpathians)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Frýdek Formation
    microfossils
    Outer Western Carpathians
Klíčové slovo
    Frýdeckého
    Frýdku-Místku
    Historie
    Karpaty
    Okolí
    Paleontologických
    Podslezský
    Příkrov
    Souvrství
    Vnější
    Výzkumů
    Západní
Abstrakt (česky)
   Frýdecké souvrství patří k nejstarším litostratigrafickým jednotkám definovaných ve Vnějších Západních Karpatech. Jeho svrchnokřídové stáří udával výskyt amonitů z rodu Baculites. Ve 20. století uvedené souvrství bylo detailně studováno především mikropaleontologicky.
Abstrakt (anglicky)
   The Frýdek Formation in the Outer Western Carpathians belongs to the oldest lithostratigraphical units that are described in the Czech territory. This formation was defined on the basis of the sediments revealed on Zámecký hill in Frýdek and consequently it was designated as Friedek-Baculitenmergel. Their Upper Cretaceous age was determined according to the found ammonite fragments of the Baculites Lamarck, 1799. In the 20-th century the formation was studied also micropalaentologically.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012