Podrobnosti záznamu

Název
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
Údaj o odpovědnosti
    Jan Slezák
Další názvy
    History of uranium production in the area of StráĹ pod Ralskem (the North Bohemian Cretaceous Basin) and hydrogeology
Autor
    Slezák, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie
Svazek/č.
    Roč. 21
Strany
    s. 5-36
Rok
    2001
Poznámky
    8 obr., 9 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    dekontaminace
    hornictví
    hydraulika
    hydrochemie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    hydrogeologie regionální
    křída-svrchní
    kyselá důlní voda
    rudy U
    technologie
    těžba loužením
    voda kontaminovaná
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Stráž pod Ralskem (Česká Lípa)
Klíčové slovo
    Historie
    Hydrogeologie
    Křídě
    Oblasti
    Ralskem
    Severočeské
    Stráže
    Těžby
    Uranu
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with the most recent uranium ore production area in the Czech Republic located in the northern part of the Bohemian Cretaceous Basin. It is also the area where the exploration, production and processing of uranium ores have had the greatest impact on the environment, predominantly due to extensive changes in the groundwater flow regime and quality caused by an incompatible combination of in situ leaching (ISL) technology and classical deep mining. The ISL technology used sulphuric acid as a leaching agent, as well as other chemical agents in the process. This has led to huge contamination of groundwater in the aquifers, forming a potential menace to the highquality drinking water resources in the surrounding area. The mining area lies in the Stráž block, a tectonically confined area of Upper Cretaceous sediments. some facilites are situated in neighbouring Tlustec block. The two blocks are separated by the Stráž fault.
   The Stráž block uranium deposits occur in sandstones at the basal part of the Upper Cretaceous sedimentary complex. The thickness of the ore bodies averages a few metres. Two aquifers are developed in the Stráž block. Lower confined aquifer in Cenomanian sandstones is approx. 60 m thick, its hydraulic conductivity is 10-5 to 10-4 m.s -1 and effective porosity 5 to 18%. The upper unconfined aquifer in Middle Turonian sanstones is 40 m thick in average, its hydraulic conductivity is 10-4 m.s-1 and effective porosity around 20%. The aquifer are separated by Lower Turonian aquifuge
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012