Podrobnosti záznamu

Název
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
Údaj o odpovědnosti
    Evžen Pichler, Jan Žďárský
Autor
    Pichler, Evžen
    Žďárský, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj VÚHU
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 5-10
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU.
Předmětová skupina
    mechanika zemin
    model matematický
    podkrušnohorské pánve
    průvodní jevy
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    stlačitelnost
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Báňské
    Geotechniky
    Hlavní
    Navazujícího
    Problémů
    Směry
    Stabilitních
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Těžba uhlí bude v budoucnu stále ve větším rozsahu probíhat na úpatí Krušných hor. Zejména ve vztahu k ekologii bude nutné brát v úvahu postavení této exponované oblasti, kde bude třeba omezit zábory půdy na minimum. To se týká i možnosti budování vnějších výsypek a potřebu budování převýšených vnitřních výsypek (výška až 150 m). Aplikovaný výzkum bude v létech 1991-95 zaměřen do oblastí výzkumů pevnostních parametrů přetvárných vlastností a plasticity zemin, výzkumu chování jílovitých sypanin, výzkumu metodiky stabilitního posuzování a podmínek pro zakládání velmi vysokých výsypek, analýzy stability dlouhodobě odkrytých svahů a výzkumu kritérií varovných stavů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012