Podrobnosti záznamu

Název
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
Údaj o odpovědnosti
    Martin Sivek
Další názvy
    Main trends in the present development of the theory of reserves of the deposits of mineral raw materials
Autor
    Sivek, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 129-133
Rok
    1998
Poznámky
    2 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    automatizace
    hornoslezská pánev
    karotáž
    legislativa
    oceňování ložiska
    systém informační
    těžba
    zásoby
Geografické jméno
    Česká republika
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    Hlavní
    Hodnocení
    Ložisek
    Nerostných
    Směry
    Současného
    Surovin
    Teorie
    Vývoje
    Zásob
Abstrakt (anglicky)
   The article characterises the most significant changes in to hitherto development of the theory of reserves under the conditions of our country. With reference to the growing importance of reserves in the process of exploration, opening and exploitation of the deposits of mineral raw materials, the development of the theory of reserves is a necessary precondition for securing their rational exploitation. As far as many fields of the theory of reserves are concerned, primarily the development of automated information systems of reserves of the deposits of mineral raw material is in the centre of general attention at present
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012