Podrobnosti záznamu

Název
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
Autor
    Horyl, P.
    Janas, P.
    Schellong, L.
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Šňupárek, Richard
    Zeman, Vladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 2
Strany
    s. 29-33
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: AACBU34-03, GA ČBÚ, CZ
    Překlad názvu: Major results of CMA Project no.34/2003 "Measures toward enhancing the resistance of wirking face headings and gateways against rock burst induced deformation".
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    gateroads
    rockbursts
    support
Klíčové slovo
    Chodeb
    č.34/2003
    ČBÚ
    Deformačním
    Hlavní
    Odolnosti
    Opatření
    Otřesů
    Porubních
    Porubu
    Projektu
    Proti
    Předpolí
    řešení
    účinkům
    Výsledky
    Zvýšení
Abstrakt (česky)
   Projevy důlních otřesů v porubních chodbách jsou v posledních deseti letech výrazně vyšší než v zajištěném porubním prostoru. Vlastní navrhované řešení zahrnuje jednak opatření pro zesílení konstrukce ocelové výztuže chodeb jak z hlediska únosnosti jednotlivých rámů tak celého výztužného systému včetně zavěšených zařízení, jednak opatření pro zpevnění a změnu fyzikálně mechanických vlastností hornin a uhlí v okolí chodby, která vedou ke snížení dynamických účinků na vlastní chodbovou výztuž. Návrh opatření využívá současných prvků a technických řešení jak v oblasti ocelových výztuží, kotevní techniky a injektáže hornin, tak v oblasti metod a postupů protiotřesových opatření.
Abstrakt (anglicky)
   Effects of rockbursts in gateroads are much higher than effects in securing longwall face in the last ten years. Proposed solution includes measures for reinforcing of steel roadway support (reinforcing of particular arches and reinforcing of whole support facility) and measures for strenghtening and change of physical-mechanical properties of rocks and coal in the vicinity of gateroad. Contemporary elements and methods in the field of roadway support, anchoring technics and grouting are used.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012