Podrobnosti záznamu

Název
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
Údaj o odpovědnosti
    Milan Blížkovský, Jaroslav Ibrmajer, Milan Fejfar, Čestmír Tomek, Miloš Suk
Autor
    Blížkovský, Milan, 1934-1994
    Fejfar, Milan
    Ibrmajer, Jaroslav, 1926-
    Suk, Miloš, 1934-
    Tomek, Čestmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Strany
    s. 49-55
Poznámky
    3 obr.
    il.
Klasifikační znak
    55(1)
    550.3
Skupina konspektu
    550
Předmětová skupina
    Český masiv
    geologie hlubinná
    geologie regionální
    mapa geofyzikální
    měření seizmické
    profil seizmický
    průzkum ložiska
    seizmika reflexní
    uhlovodíky
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Slovensko
Klíčové slovo
    1985-1987
    ČSSR
    Geofyzikální
    Hlavní
    Hlubinné
    Kůry
    Léta
    Ložiskového
    Potřeby
    Státního
    Stavby
    úkolu
    Výsledky
    Výzkum
    Výzkumu
    Zemské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 11. 2012
Datum importu
    20. 3. 2014