Podrobnosti záznamu

Název
    Hledání ztraceného ráje. A. V. Novák
Další názvy
    Finding a lost paradise. A. V. Novák
Autor
    Šejbl, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2009
Zdrojový dokument - monografie
    Po stopách krajanů ve starém Orientu. Soubor studií.
Výraz tezauru
    Asia
    Czech travellers
    Exoticism
    Novák, A. V.
    Orientalism
    Tahiti
Klíčové slovo
    Hledání
    Novák
    Ráje
    Ztraceného
Abstrakt (česky)
   A. V. Novák, vlastním jménem Václav Novák (1895-1979) byl stavitel, cestovatel, spisovatel a komunální politik. V letech 1919 - 1921 cestoval do USA a na Tahiti - jedním z motivů jeho cesty bylo zjistit stav hvězdárny, kterou na Tahiti v r. 1910 zřídil M. R. Štefánik. V letech 1926 - 1927 podnikl cestu po zemích J. a JV. Asie a na Dálný východ. O svých pořádal přednášky, a ve vlastním nakladatelství vydával četné povídky a romány s exotickou tématikou a také řadu cestopisů. Kromě svých vlastních děl vydával i překlady zahraničních autorů. Politické změny po roce 1948 přinesly zánik nakladatelství a Novák, vyloučený z veřejného života, byl zcela opomíjen a dožil v ústraní. Bohužel se nezachovaly žádné sbírky ani rozsáhlejší fotografické fondy, ale knihy A. V. Nováka představují zajímavé a osobité svědectvím své doby a pozoruhodných životních osudů svého tvůrce.
Abstrakt (anglicky)
   A. V. Novák, whose real name was Václav Novák (1895-1979) was a builder, traveller, writer and local politician. Between 1919 - 1921 he travelled to the USA and Tahiti - one of the motives of his visit was to determine the status of the observatory, which M.R. Štefánik established in Tahiti in 1910. >From 1926 - 1927 Novák undertook a journey through the South and Southeast Asia and to the Far East. He managed public lectures about his travels and in his own publishing house he published numerous short stories and novels with an exotic theme and a series of travelogues. In addition to his own works, he published also translations of foreign authors. Political changes after 1948 brought about the end of his publishing house, Novák was excluded from public life and his work was forgotten. Unfortunately, there are not any extensive photographic collection, or funds, but his books are still interesting evidence of his time and remarkable life story of his creator.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012