Podrobnosti záznamu

Název
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
Údaj o odpovědnosti
    Emil Fišera
Autor
    Fišera, Emil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Hnědé Uhlí
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    s. 16-19
Rok
    1989
Poznámky
    časopis vyřazen r.1999
    Zkr. název ser.: Hnědé Uhlí
Předmětová skupina
    analýza hornin
    jíl
    pelity
    podkrušnohorské pánve
    severočeská pánev
    zvětrávání
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Důvody
    Hlediska
    Hnědouhelné
    Hodnocení
    Hornin
    Pánve
    Rekultivaci
    Severočeské
    Vztahu
Abstrakt (česky)
   Hodnocení vychází z poznatků o procesech zvětrávání různých typů hornin. Musí zahrnovat i zrnitostní, mineralogické a chemické rozbory včetně stanovení stopových prvků. Zvolené optimální směsi hornin je možno dále meliorovat. Výsledky systematických studií mohou sloužit i mimo oblast severočeského hnědouhelného revíru.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012