Podrobnosti záznamu

Název
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    High-alumina intercalations in quartzites of the Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet" (Central Bohemia)
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Strany
    s. 152-154
Rok
    2009
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    andalusit
    chemismus hornin
    geologie regionální
    granitoidy
    kvarcit
    ložisko sillimanitu
    metamorfóza kontaktní
    metapelity
    ordovik
    petrogeneze
    protolit
    sillimanit
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
Geografické jméno
    Čechy střední (Česko)
    Sedlčany (Příbram, Sedlčany)
Klíčové slovo
    Bohaté
    Hliníkem
    Kvarcitech
    Metamorfovaného
    Ostrova
    Sedlčansko-krásnohorského
    Vložky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 1. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012