Podrobnosti záznamu

Název
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
Údaj o odpovědnosti
    Ivo Baroň
Další názvy
    Deep-seated slope failure at the Kopce Hill (flysch belt of Western Carpathians): Results of geomorphic and geophysical survey
Autor
    Baroň, Ivo
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 82-87
Rok
    2004
Poznámky
    5 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
    550.8
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    antiklinála
    chráněná geologická lokalita
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hodnocení rizika
    holocén
    kvartér Západních Karpat
    lesní hospodářství
    makrofauna
    mapa geomorfologická
    odlesňování
    paleogén
    pseudokras
    radar zemní
    reliéf
    sedimenty klastické
    sesuv
    tepelný tok
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Lidečko (Vsetín, Vsetín)
Klíčové slovo
    25-32
    Deformace
    Geofyzikálního
    Gottwaldov
    Hluboká
    Inventarizačního
    Kopcích
    Lidečka
    Průzkumu
    Svahová
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012