Podrobnosti záznamu

Název
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
Údaj o odpovědnosti
    Vlastimil Macůrek
Další názvy
    Hořenec - Lagerstätte des roten Pigments
    Hořenec - the deposit of purpurin
Autor
    Macůrek, Vlastimil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 13-17
Rok
    2009
Poznámky
    1 obr., 1 fot.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    553.5/.8
Skupina konspektu
    553
Předmětová skupina
    geologie ložisková
    goethit
    hematit
    horniny vulkanické
    jíl
    ložisko zvětrávací
    pigment minerální
    terciér Českého masivu
    využití nerostných zdrojů
    zásoby prognózní
    zdroj potenciální
Geografické jméno
    Bílenec (Louny, Podbořany)
    Čechy (Česko)
    Hořenec (Chomutov, Chomutov)
    Nezabylice (Chomutov, Chomutov)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Klíčové slovo
    červeného
    Hořenec
    Ložisko
    Pigmentu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012